Dagens sanning nr: 1

Nu ska jag berätta en sanning om programvaruhantering som många inte känner till (kanske för att dem aldrig har tagit tag i frågan ordentligt)…

Programvaruhanting – Licenshantering är ingen exakt vetenskap!
Många vill gärna tro att hantering av programvaror och licenser är som att sköta en bokföring. Men tyvärr ser verkligheten oftast helt annorlunda ut. Rent teoretiskt kan man tycka att om jag köper 10 licenser av ett program och installerar dessa på 10 datorer och sedan behöver installera programmet på ytterligare datorer så är det bara att köpa fler licenser.
Det man då har missat är att licensvillkoren är en stor samling komplicerade regler, som är olika för olika program, olika får varje leverantör och som ständigt förändras under tid. Lägg också till att program kan uppgraderas i omgångar och vem kan då tala om vad som gällde för uppgradering av program A för 10 år sedan och igen för 5 år sedan? Hur många giltiga licenser har vi egentligen?
Okay, nu ska du inte tappa modet helt. I praktiken ser det mycket ljusare ut ?
Läs mer om licenshantering och hur du kommer vidare…